Linda, ordförande i Jungfrusunds samfällighetsförening

Vi är väldigt nöjda med Reditus Ekonomi och Lön. Vi har arbetat med dem i ca 3 år och det har fungerat väldigt väl. Det jag speciellt uppskattar är att de alltid är hjälpsamma och återkommer snabbt när man kontaktar dem.