Jan-Olof Karlsson Premic System AB

Vi har under nära 20 år tagit del av Jerkers kunskaper och tjänster  avseende bokslut, skatter och revision. Samarbetet har fungerat smidigt och resultatet under dessa år är vi mycket nöjda med.