Ingegerd Hedmark, Civilingenjör/Lantmätare at Structor

Vi är glada att Pia sköter vår förenings bokföring och administration. Allt fungerar jättebra, leverans i tid och alltid med en känsla för service. Vi ser fram emot ett ökat samarbete i framtiden.